رمان مسافر نامعلوم

مسافر نامعلوم

در این رمان “مسافر نامعلوم” با اشاره به شیوه‌ ای عاشقی فرزندان در خانواده‌های دهه‌ 50 تا 70 و به آسیب‌های پیش آمده بر فرزندان پرداخت است. تلاش شده تا تعریف جدیدی از ارتباط میان خانواده و فرزند،به چالش کشیده شدن عشق اسطوره ای جوانان و ارتباط سالم میان دو رفیق و… به صورت داستان… ادامه خواندن رمان مسافر نامعلوم